ФОТО: Европската комисија ја смести Војводина во Хрватска

На сајтот на Европската комисија, во рамки на Европскиот центар за совети на потрошувачите од Европската унија, објавена е карта на Европа, на која Хрватска се граничи со Романија.

Па, така според оваа мапа Војводина, која е дел од Србија, се наоѓа во Хрватска. Блазе си им на умешноста во географија.