Годишен раст од 4,5% на вкупните депозити и од 8,5% на вкупната кредитна поддршка во јануари

Анализирано на годишна основа, вкупните депозити бележат раст од 4,5%, кој во поголем дел се должи на повисоките депозити на секторот домаќинства.

На годишна основа, вкупните кредити се зголемени за 8,5%, како резултат на повисоките кредити на двата сектора, со поголем придонес на корпоративниот сектор.

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на ОВОЈ ЛИНК