Граѓаните на Македонија се меѓу светските лидери во пушење

Македонија е меѓу првите 10 земји во светот по распространетост на пушење и по вкупниот број на испушени цигари дневно по пушач.

Според истражување на „Аналитика Тинк-Тенк“, процентот на пушење цигари во Македонија изнесува дури 48,4 отсто, додека во европските земји е значително понизок и изнесува 29 отсто. На пример за споредба, во Шведска овој процент е 8,7 отсто, а во Грција и во Бугарија – 27 отсто.

Истражувањето покажало дека речиси половина од возрасните во Македонија (48,4 отсто) користат тутун секојдневно. Односот на пушење цигари меѓу мажи и жени е 57,9 отсто напсрема 39 отсто.