Македонија

„Инженерски прстен“ за најдобро дипломираните инженери

„Инженерски прстен“ за најдобро дипломираните инженери

На најдобрите дипломирани инженери денеска во Охрид ќе им биде врачена наградата „Инженерски прстен“.

Признанието претставува поттик за изучување на инженерството и придонес за формирање на квалитетен инженерски подмладок, компатибилен со развиените земји.

Наградата е во вид на круна од дабови лисја на чиј врв се наоѓа знакот на Инженерската институција. Дабовите лисја симболизираат чест и достоинство во македонскиот културен круг, а ѕвездата симбол на знаење.

Организатори на манифестацијата се Инженерската институција на Македонија, а покровител е претседателот на Република Македонија.