Исконтактирани 58.639 хронични пациенти од кол центарот на ФЗОМ

Од почетокот на проектот од 1 октомври 2015 година до денес, соопштија од ФЗОМ, 10-те тима на вработени во Фондот кои ги контактираат осигурениците и понатаму наидуваат на позитивен приeм кај осигурениците.

Иако голем број од контактираните осигуреници се запознаени со тежината на нивното заболување и имаат основни информации за својата терапија, начинот на исхрана и животен стил, наведуваат од Фондот, има и осигуреници кои иако знаеле дека се болни, не биле сигурни какви се последиците од ненавременото одење на лекар и примање на соодветна терапија. На овие осигуреници во разговорите со нив, укажано им е од колкава важност за нивното сопствено здравје е да ги слушаат препораките на лекарите и да се однесуваат посовесно кон своето здравје, што ги засега и нивните најблиски.

Од ФЗОМ посочуваат дека овие разговори се и можност осигурениците да прашаат и за други права од здравственото осигурување, што се во надлежност на Фондот, како што се: остварување право на ортопедски помагала, право на медицинска рехабилитација, како продолжено болничко лекување, лекови од позитивната листа и слично.

Осигурениците, исто така, во разговорите со тимовите на Фондот, се интересирале и за користење на новите електронски услуги на Фондот.

Овие податоци се од нашите тимови кои се составени од вработени во поголемите подрачни служби, како што се: Скопје, Тетово, Штип, Битола, Струмица, Велес, Прилеп и Куманово. Тие и се јавуваат на осигурениците со трите хронични заболувања да ги потсетат кои прегледи треба редовно да ги прават, да ги информираат за комплексноста на заболувањето, со цел да се стопира можната прогресија на болеста, стои во соопштението од ФЗОМ.