Канал 5 објави kои се дел од новите директорски имиња

Канал 5 објавува дека донесена е одлука за именување на нови управувачки позиции.

Телевизијата објави дел од новите директорски имиња.

– Член на Одборот на директори на АД ВОДОСТОПАНСТВО на Македонија е избран – Васко Стефанов.

– Јована Тренчевска е именувана за вршител на должност директор на Државниот инспекторат за труд.

– Дејан Павлески е именуван за в.д. директор на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот.

– Абдуш Демири е именуван за директор на Агенцијата за вработување.

– Ана Петровска e именувана за в.д. директор на Државниот инспекторат за животна средина.