„Македонија повторно горда“ денеска со митинзи во општините Чашка, Свети Николе и Велес

По повод претседателската кампања „Македонија повторно горда“ ќе бидат одржани следните митинзи:

-Во Општина Чашка во 17:00 часот во населено место Теово;

-Во Општина Свети Николе во 18:30 часот во Дом на културата;

-Во Општина Велес во 20:30 часот во Спортска сала Гемиџии.