mej

Меј: Проблемот со миграција може да се прелее во други пристанишни градови во Европа