МЗ: Беким Сали го одобрил приемот на амбулантитите и исплатата за нив, да престане да манипулира 

Беким Сали е последен што смее да каже било што за мандатот и неговата работа како Министер за здравство, а уште помалку да манипулира за случајот со модулатните амбуланти. Во својот краток мандат, Сали не реши ниту едно од отврените прашања поврзани со амбулантите, не изврши ниту една набавка за лекови навремено заради што страдаат пациентите и не остави ниту едно дело зад себе со кое го унапреди здравството. Oсвен тоа со непреземање, се блокирале процеси.

Во интерес на вистината, граѓаните треба да знаат точно што има преземено Министерството за здравство по однос на модуларните амбуланти и наследениот хаос кој Сали го остави. Беким Сали крие од јавноста дека со негово одобрение, е направен прием на три амбуланти од страна на министерството, а тоа се модуларните амбуланти во ЗД Бутел, Лисиче и Ѓорче Петров. Лично тој како министер одобрил и ги примил модуларните амбуланти на 23.09.2022, 19.10.2022 и 22.2.2023, со што изведувачот правно требал да ги наплати. Во прилог на ова соопштение ги праќаме сите документи како и одобрението и извештајот од надзорот. Значи, не министерот Меџити, не Владата или кој било друг, туку Беким Сали одобрил дека амбулантите се примени и треба да се исплатат. Потоа, Сали цели 8 месеци решил да спротивно на она што го потпишал, да не плаќа и да остави свесно државата да сноси правни и тешки финансиски последици. Како тоа Сали решил да не плаќа за нешто го одобрил и примил и веќе е во употреба? Дали свесно сакал да изнуди нешто за себе или што точно сакал да постигне должи како одговор. Долгот кој во меѓувреме е акумулиран по основ на камати за доцнење е повеќе од 200.000 евра кои ќе треба да ги платат граѓаните!

Понатаму, министерот Меџити, по преземањето на функцијата, изврши ревизија на сите отворени постапки и долгови кои ги има министерството, меѓу кои долгот за одобрените и примените амбуланти од Сали. За овој случај, односно дали воопшто треба да се иницира плаќање, министерството направи писмена консултација со Државно правобранителство. Од таму е добиено писмено мислење дека амбулантите мора да се исплатат по приемот.

По оваа информација, Министерството за здравство достави информација до Влада за наодите и одговорите од Правобранителство, како и предлог како да се надмине спорот, а притоа, да не се исплати побаруваната камата и да се раскине договорот за преостанатите 7 амбуланти за кои не беше започната градбата.

Ова е вистината за постапката и Беким Сали треба да се срами што манипулира со јавноста и ги потпалува граѓаните. До овој момент, како што информиравме вчера, не е исплатено ништо за амбулантите додека Владата не донесе одлука за тоа.

Беким Сали сега е должен да каже зошто направил прием на амбулантите? Зошто не плаќал цели осум месеци и буквално не контактирал со никој на оваа тема? Дали сакал да изнуди нешто за себе од целата зделка?

Министерството за здравство останува транспарентно и отворено за сите информации поврзани со овој случај, но манипулации и ситни политички поени нема да дозволиме некој да печали на оваа трагедија.