Нема криза: На пазарот со нафта има повеќе учесници, не е само „Макпетрол“

260
Нема криза: На пазарот со нафта има повеќе учесници, не е само „Макпетрол“
Нема криза: На пазарот со нафта има повеќе учесници, не е само „Макпетрол“

Блокирањето на сметката на „Макпетрол“, поради скандалот со незаконско прелевање на капиталот од оваа компанија во Командитното друштво со акции „Оилко“, нема да влијае на стабилноста во енергетскиот сектор, бидејќи на пазарот со нафта и нафтени деривати има повеќе учесници, а конкуренцијата ќе овозможи понудата соодветно да одговара на побарувачката, посочуваат од  Регулаторната комисија за енергетика.

Отсуството на еден од трговците со природен гас, може да го надополнат другите трговци со природен гас, кои во такви услови ќе настапат на пазарот, се вели во известување од Регулаторната комисија за енергетика по повод најновите настани поврзани со Макпетрол, се вели во соопштението на Регулаторна.

Понатаму, се објснува дека учесници на пазарот со нафта и нафтени деривати се: трговците на големо со нафта и нафтени деривати, складиштата со нафта и нафтени деривати, производителите на нафтени деривати, производителите на биогорива, производителите на мешани горива (биогорива со фосилни горива) и транспортерите на сурова нафта и нафтени деривати преку нафтовод, односно продуктовод.

Во рамките на овој сектор се врши увоз и извоз на сурова нафта и нафтени деривати, транспорт на сурова нафта низ нафтовод, преработка на суровата нафта, производство на биогориво, дистрибуција и продажба на нафтените деривати. Согласно со Законот за енергетика, трговска дејност за која се издава лиценца е дејноста Трговија наголемо со нафта и нафтени деривати, додека трговската дејност Трговија на мало со нафтени деривати или продажба на нафтени деривати од бензински станици, не е лиценцирана дејност и не е во надлежност на Регулаторната комисија за енергетика.

Пазарот со нафта и нафтени деривати е либерализиран
Пазарот со нафта и нафтени деривати е либерализиран

Пазарот со нафта и нафтени деривати е либерализиран

На територијата на Република Македонија има вкупно 280 бензински станици, од кои 124 се во сопственост на „Макпетрол“ АД Скопје. Досега од страна на Регулаторната комисија за енергетика се издадени 49 лиценции од областа на нафтата и нафтени деривати, од кои 34 се однесуваат на дејноста Трговија на големо со нафта и нафтени деривати.
Со ваквата поставеност, пазарот со нафта и нафтени деривати е либерализиран, односно овозможено е учество на повеќе учесници на пазарот и се создадени услови за поголема конкуренција на истиот.

Иако сме увозно зависни од овој енергент, можноста за увоз ја имаат сите овие лиценцирани 34 Трговци на големо со нафта и нафтени деривати, кои преку трговците на мало (бензинските станици) ги пласираат нафтените деривати до крајните потрошувачи.

Со оглед на тоа што на пазарот со нафта и нафтени деривати има повеќе учесници, односно вршители на енергетски дејности, конкуренцијата ќе овозможи понудата соодветно да одговара на побарувачката, и со тоа состојбата во овој сектор да биде стабилна.

Во отсуство на еден или повеќе трговци на големо со нафта и нафтени деривати, може да настапат останатите трговци кои поседуваат лиценции за да го искомпензираат, односно да го надополнат отсуството на вршителите кои не ја вршат или не можат да ја вршат дејноста за која им е издадена лиценцата од било кои причини.
Пазарот со природен гас, исто како и пазарот со нафта и нафтени деривати е либерализиран. Регулаторната комисија за енергетика досега има издадено 29 лиценци од областа на природниот гас, од кои 15 од нив се однесуваат на дејноста Трговија со природен гас. Оваа бројка јасно кажува дека и во услови на не целосно експлоатиран гасоводен систем, заинтересираноста за вршење на оваа дејност е голема, стои во соопштението на Регулаторна.

 

Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.