Објавен Конкурсот за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“

Одборот за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“ распиша Конкурс за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“ во 2024 година кој ќе биде отворен од 1 до 30 јуни годинава, информира денеска Министерството за култура.

Со државната награда „Св. Климент Охридски“ се оддава највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност.

Државната награда се доделува на поединци, група творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани.

Целиот конкурс и пријавата се објавени на веб-страницата на Министерството за култура на следнава врска: Конкурс за доделување на државната награда „Св.Климент Охридски“ за 2024 година.