Овие 45 осудени лица добија помилување

3070
Иванов помилува 45 осудени лица
Иванов помилува 45 осудени лица

По повод националниот празник на Република Македонија, „2-ри Август – Илинден“, претседателот на државата, Ѓорѓе Иванов даде помилување на 45 осудени лица.

Седуммина потполно и 38-мина делумно се ослободуваат од натамошното извршување на казната затвор“, соопшти претседателскиот кабинет.

Според одлуката објавена во Службен весник, потполно се ослободуваат овие 7 осудени лица.

  1. Адем Елизабета Судаха од Скопје
  2. Фарук Хасан Кехајиќ од Скопје
  3. Далибор Момчило Ратковиќ од Куманово
  4. Гани Реџеп Мусли од с.Моране, Скопје
  5. Кирчо Илија Давчев од Скопје
  6. Марјан Александар Спасовски од Куманово
  7. Абдија Амет Абдуља од Слупчане, Липково
Со одлука на претседателот 37 осудени лица добија делумно ослободување
Со одлука на претседателот 37 осудени лица добија делумно ослободување

Со одлука на претседателот 37 осудени лица добија делумно ослободување од затворските казни:

Александар Васил Ликарски од Неготино, 6 месеци

Вебија Јавни Керимовски од Прилеп, 5 месеци

Лефко Анѓел Кратинов од Велес, 5 месеци

Митко Стојан Ѓорѓиев од с.Дражево, Струмица, 6 месеци

Неби Самет Терзија од Тетово, 6 месеци

Хамдија Шабан Ќенан од Куманово 5 месеци

Горан Раде Наков од с. Спанчево, Кочани, 6 месеци

Александар Драгољуб Николов, Скопје, 6 месеци

Дејан Радослав Трајковски од Скопје, 6 месеци

Даниел Владо Николовски од С.Орешани, Скопје, 3 месеци

Наско Живко Томовски од Скопје, 3 месеци

Бранислав Благоја Наумовски од Скопје, 5 месеци

Василевска Зоран Снежана од Битола, 3 месеци

Арменд Агим Идризи од Скопје, 3 месеци

Марко Панде Гоновски од Битола, 6 месеци

Јовчо Апостол Ѓорѓиев од евгелија, 6 месеци

Фљамур Хебиб Незирај од Тетово, 3 месеци

Тефик Елмаз Салија, с.Глумово, 3 месеци

Дејан Видоја Стојановски од Куманово, 6 месеци

Ахмед Ќани Мехмед од Скопје, 3 месеци

Ибрахим Шемо Дахил од с.Цветово, Студеничани, 3 месеци

Себјадин Салајдин Беќири од с. Тручане, Гостивар, 3 месеци

Жарко Душан Гостовиќ од Скопје, 3 месеци

Круме Ѓорѓија Неделкоски од Прилеп, 3 месеци

Стефан Сашо Ристевски од Битола, 3 месеци

Фаик Зекир Рушани од с.Житоше, Долнени, 6 месеци

Васа Петруш Перовска од Скопје, 6 месеци

Александар Владо Велјановски од Скопје, 3 месеци

Целе Аргил Целески од Охрид, 3 месеци

Елена Никола Кадриќ од Скопје, 6 месеци

Зоран Русе Јованов од Неготино, 3 месеци

Никола Живко Перковски од Скопје, 3 месеци

Томе Танаско Симоновски од Скопје, 3 месеци

Авни Реџеп Хајдаровски од с. Патишка Река, Скопје, 6 месеци

Александар Павлина Кипријанов од Охрид, 3 месеци

Драги Стојан Ангелов од Струмица, 6 месеци

Дине Божин Миленковски од Куманово, 6 месеци

Кодра Мустафа Шеќерије од с. Аме, Дебар, 6 месеци

Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.