Македонија

Откупот на земјиштето под оранжерии започнува од денеска

Откупот на земјиштето под оранжерии започнува од денеска

Од денеска, сопствениците на оранжерии и други објекти за производство можат да почнат со подготвување документација за откуп на земјоделското земјиште, предвидено е со измените и дополнувањата на Законот за продажба на државното земјоделско земјиште што и официјално стапија во сила.

Според измените, во наредните 60 дена сопствениците на оранжерии и други стопански и објекти за примарно земјоделско земјиште треба да подготват елаборати за пренамена на статусот на земјиштето и да ги достават до подрачните единици на Министерството за земјоделство. Со тоа, ќе ги исполнат условите најмалку еднаш, а најмногу три пати да се јават на еден од јавните повици годишно кои ќе ги објави Министерството за земјоделство.

Јавниот повик за откуп на земјиштето ќе биде распишан по два мнесеца, односно по истекот на претстојните 60 дена. Апликантите, освен што ќе можат да склучат договор со министерот за земјоделство за откуп, ќе можат да бидат и корисници на сите поволности кои ги нуди Владата за развој на компаниите и усовршување и зголемување на производството преку Програмата за развој на земјоделското производство и рурален развој, Национлната програма за развој и рурален развој, ИПАРД фондовите.