Отворена сензорна соба во ООУ „Хасан Приштина“ во Чаир

Од денес, ООУ „Хасан Приштина“ – Чаир располага со сензорна соба опремена со мноштво дидактички материјали, сензорни елементи и рехабилитациско-рекреациска опрема. Оваа активност е спроведена како дел од Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ кој е финансиран од Европската Унија и претставува уште една активност во насока на подобрување на инклузивноста на основните училишта во државата.

Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ има за цел да придонесе кон суштинско вклучување на учениците со попреченост во редовните училишта. Овој проект го спроведуваат Фондацијата „Чекор по чекор“, заедно со своите партнери Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ и Здружението за давање услуги на лицата со попреченост „Хандимак“, а се реализира вo соработка со Министерството за образование и наука.
„Како дел од овој проект доделуваме стипендии на учениците со попреченост, ги поддржуваме наставниците, инклузивните тимови и образовните асистенти преку обуки за професионален развој, обезбедуваме туторска поддршка за нашите стипендисти, а работиме и на подобрување на пристапноста и инклузивноста на училиштата. Во таа насока е и оваа денешна активност, опремување на сензорна соба, која ќе придонесе секое дете да има право на квалитетно образование“, истакна Адем Идризи од Здружението за давање услуги на лицата со попреченост „Хандимак“.

Оваа сензорна соба претставува специјално опремена просторија со цел да се даде поддршка на учениците со и без попреченост во совладување на образовните цели. Во ООУ „Хасан Приштина“ – Чаир учат повеќе од 1100 ученици, од кои 22 ученици со попреченост ќе имаат директен бенефит од сензорната соба.
„Општина Чаир ги подобрува условите за учење на сите деца во општинските училишта преку континуирано инвестирање, подобрување на пристапноста до и во училиштата, наоѓање начини за подобрување на подготвеноста на наставниот кадар и обезбедување на услови за инклузивно образование“, изјави секретарот на општина Чаир, Фарук Невзади.

Директорката на ООУ„Хасан Приштина“ – Чаир, Есма Фазлија, истакна дека оваа сензорна соба е опремена со елементи кои се од голема корист за учениците со интелектуална попреченост, со комбинирани пречки, учениците од аутистичниот спактар, со АДХД, и др. и претставува чекор напред во градење на инклузивна клима во училиштето.