Отворено писмо 62 македонски интелектуалци: Сето она што го дефинира македонскиот идентитет не смее да биде предмет на расправа на т.н. заеднички комисии

Група од 62 македонски интелектуалци универзитетски професори, писатели…, денеска објави отворено писмо упатено до македонската општествена јавност, до Владата и до меѓународната јавност во врска со актуелните политички случувања. По продолжение ви го пренесуваме писмото во целост:

-Како проучувачи на македонската историја и култура континуирано реагираме на современите политички и општествени предизвици со пишан збор и со јавен настап. Постојано укажуваме на тоа дека целта на ИСТОРИЈАТА како наука е да нè подучи свесно да го разбереме минатото за правилно да се однесуваме во сегашноста и правилно да постапуваме во иднина. Затоа и ја претпочитаме нејзината научна закономерност пред политичките и идеолошките влијанија, притисоци и импровизации на политичките фактори.

Оттука, уште пред три години аргументирано и јасно укажавме на асиметричниот карактер на Договорот за добрососедство со Бугарија и на штетните последици што ќе произлезат од него. Исто така, укажавме и на сериозните обврски што ги презема Република Македонија со потпишувањето на Преспанската спогодба со Грција, што резултира не само со промена на уставното име туку и со откажување од асномските државотворни одлуки. Ова пак, влијаеше и на внатрешниот и на надворешниот политички живот на македонската држава втемелена на решенијата на Првото заседание на АСНОМ одржано токму на историскиот 2 август 1944 г. и создадена од претставници од сите краишта на етногеографска Македонија, од сите социјални слоеви, вери и националности. АСНОМ претставува заокружување на дотогашните борби на македонскиот народ, кој во сите историски бури – старомакедонски, Климентови, Самуилови, Карпошови, илинденски, партизански, референдумски и др., внесува своја содржина. Во сите овие процеси на заемна интеракција и симбиоза на единствениот простор – Македонија, се одвива посебниот историски развој на македонскиот народ, се создава неговиот идентитет.

Токму затоа ние, потписниците на ова писмо, најостро реагираме на негаторската политика што ја застапува бугарската влада и уште еднаш најенегрично изјавуваме дека историјата на македонскиот народ, македонскиот јазик, македонската култура и литература, односно сето она што го дефинира македонскиот идентитет не смее да биде основа за политички диктат, ниту предмет на расправа на т.н. заеднички комисии.

Сметаме дека актуелните политички и општествени чинители треба да дејствуваат во насока на заедничко разбирање и на заемно почитување на сите народи, и тоа врз основа на демократските начела на современото цивилизациско поимање, без да се проблематизираат посебните македонски вредности што се создадени во текот на изминатите векови. Едногласна е нашата определба да го повикаме македонскиот политички врв да не подлегне на притисоците и да не дозволи присвојување на македонската историја, на  македонскиот јазик и на македонското културно наследство, како и негирање на македонскиот национален идентитет од страна на Р Бугарија или на која било друга земја, зашто тоа е во спротивност и со вредностите и со принципите на кои е изградена и функционира Европската Унија, пишува во отвореното писмо.

Потписници:

проф. д-р Новица Велјановски

проф. д-р Нада Јурукова

проф. д-р Тодор Чепреганов

Ефтим Клетников, поет и книжевен критичар

проф. д-р Наташа Котлар-Трајкова

проф. д-р Михајло Миноски

проф. д-р Лилјана Гушевска

проф. д-р Виолета Ачкоска

проф. д-р Илија Велев

проф. д-р Симона Груевска-Маџоска

проф. д-р Ѓорѓи Чакарјаневски

проф. Запро Запров,  копозитор и диригент

проф. д-р Катерина Младеновска-Ристовска

проф. д-р Танас Вражиновски

проф. д-р Александра Ѓуркова

проф. д-р Валентина Миронска-Христовска

проф. Стојан Стојков,  копозитор

проф. д-р Александар Трајановски

проф. д-р Елка Јачева-Улчар

проф. д-р Александар Атанасовски

проф. д-р Веселинка Лаброска

проф. д-р Јованка Кепеска

проф. д-р Гоце Цветановски

проф. д-р Силвана Сидоровска-Чуповска

проф. Сашо Татарчевски, диригент

проф. д-р Васил Јотевски

проф. д-р Константин Миноски

Фима Клетникова, поетеса

проф. д-р Коста Аџиевски

проф. д-р Тони Филипоски

проф. д-р Марјан Ивановски

проф. д-р Катица Јосифова

проф. д-р Благоја Марковски

доц. д-р Славчо Ковилоски

проф. д-р Мишо Нетков

проф. д-р Верица Јосимовска

проф. д-р Цветан Гавровски

проф. д-р Слободан Пренџов

проф. д-р Виолета Мирчевска

проф. д-р Билјана Маленко

проф. д-р Стеван Алексоски

проф. д-р Илија Димовски

проф. д-р Ристо Ачкоски

проф. д-р Мимоза Серафимова

проф. д-р Ѓоко Буневски

доц. д-р Соња Николова

д-р Ѓорѓија Сајкоски, историчар

м-р Ивона Опетческа Татарчевска, етномузиколог

д-р Марија Мицајкова – Панова, лекар-интернист

Јонче Маленко, професор по историја

Слободанка Филиповска, професор по историја

Селим Мерсимовски, професор по историја

Доне Донев, профeсор по македонски јазик

Љубинка Донева, професор по македонски јазик и писателка

Дардан Венетски, диломиран правник

Александар Панов, дипломиран правник

Лидија Николоска, дипломиран електроинженер

Душко Христов, новинар од областа на културата

Нада Панајотова, професор по историја

Кире Николоски, професор по историја

Марија Јанева, професор по историја

Диме Јуруков, професор по географија, архиски советник