Потрошувачката кошничка во септември чини 32.000 денари, најмногу одвоени за храна и пијалоци

денари

Најмногу од парите или 13.345 денари се за храна и пијалоци по што следуваат средствата што се трошат за плаќање на комуналии, опрема за домот и одржување, односно за оваа намера отпаѓаат 10.468 денари. За хигиена се потребни 2.272 денари, за превоз 2.339, а за обувки и облека 2.087 денари. Од вкупните средства во потрошувачката кошница за културни активности се одвојуваат 1.070 денари, а за одржување на здравјето 678 денари.

Потрошувачката кошница во септември е повисока за 0,32 проценти во однос на август, а во споредба со септемрви минатата година е повисока за 0,09 проценти.

Минималната  синдикална кошница, која ја пресметува Сојузот на синдикатите на Македонија, во себе  ги вклучува  неизбежните и неопходни групи на производи и услуги што му се потребни на едно четиричлено семејство.