Сите - Македонија

Повеќе скопски населби утре ќе останат без струја

Повеќе скопски населби утре ќе останат без струја
Од „ЕВН Македонија“ АД е добиено известување дека, на ден 20.09.2017 година (среда), без електрична енергија заради закажани технички зафати ќе останат повеќе населени места.

Еве каде и во кој период утре нема да има струја:
  • од 08:55 до 11:00 часот, населените места Летевци, Брезница, Катланово, Градманци, Ржаничино, Катлановска Бања (Општина Петровец)
  • од 08:30 до 12:00 часот, село Батинци, ул „1“, ул. „6“ и ул. „7“ (општина Студеничани)
  • од 08:30 до 12:30 часот, бул. „АСНОМ“ бр. 40 и објектите во непосредна близина (Општина Аеродром)
  • од 13:00 до 15:00 часот, населените места Наово, Мралински Мост, дел од Јурумлери, Млекара „Битола“ и останати корисници во близина на Млекарата (Општина Петровец),
  • од 10:55 до 13:00 часот, дел од населбата „Петровец“ (во близина на ТС 110/10 кв.кв) (Општина Петровец),
  • од 07:45 до 08:15 часот дел од бунарите кај Лепенец, делови од улицата „Скупи 12“, одел од ул. „Скупи 14“од „Скупи 20“, дел од ул. „Скупи 22“ (Општина Карпош),
  • од 11:30 до 12:00 часот, истата локација – дел од бунарите кај Лепенец, делови од улицата „Скупи 12“, одел од ул. „Скупи 14“од „Скупи 20“, дел од ул. „Скупи 22“ (Општина Карпош),
  • од 08:30 до 15:00 часот, делови од улиците „Иван Козаров“ и „Божидар Аџија“ (Општина Кисела Вода),
  • од 12:00 до 15:00 часот, дел од с. Мирковци, Горњани и манастир „Св. Илија“, с. Бањани, Чучер, Сандево (Општина Чучер Сандево), и
  • од 09:00 до 12:00 часот, Агино Село и селата и населени места: с. Танушевци, Чардак, Горно Оризари, с. Кучевиште, Малино, Мирковци, Оризари, Побожје, Сандево, с. Бањани, Бразда, Брест, Бродец, Глуво, Горњани (Општина Чучер Сандево).