Македонија

Препораки од АХВ за сточарите во случај на екстремно ниски температури

Препораки од АХВ за сточарите во случај на екстремно ниски температури

Домашните животни да се чуваат затворени во шталите, да им се обезбеди соодветно засолниште, доволно храна и вода. Да се внимава на хигиената во објектите, редовно да се чисти ѓубрето и да се заменува валканата простирка со нова. Ова се дел од препораките на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) за време на студеното време што ја зафати Македонија деновиве.
 

Според АХВ, доколку не постои можност животните веднаш да се засолнат, привремено може да се употребат ќебиња или друг вид прекривки но, треба да се внимава во секое време да бидат суви. Добитокот не може и не треба своите потреби за вода да ги задоволува преку лижење мраз или снег поради што е неопходно да се обезбеди свежа вода за пиење, на соодветна температура. За таа цел е препорачливо одгледувачите навреме да подготват корита и кофи.

„Одгледувачите на животни за зимските месеци треба навреме да обезбедат вода и храна во количини доволни за задоволување на потребите најмалку две недели, храната треба да е со соодветна хранлива вредност и соодветна на видот и категоријата на животни кои се чуваат на одгледувалиштето, на животните не треба да им се дава смрзната храна, а добро е да се зголеми вообичаената дневна дажба, особено кај гравидните животни за да можат да ја одржуваат својата телесна температура“, наведува Агенцијата.

Треба да се следи и здравствената состојба на животните, тие почесто од вообичаено да се посетуваат и набљудуваат, а животните кои даваат млеко да се измолзуваат редовно, во вообичаените интервали.

„Одгледувачите на животни да бидат во комуникација со локалниот ветеринар за дополнителен совет или доколку е потребно и за интервенции, кругот во одгледувалиштето и пристапните патишта редовно да се чистат од снегот или мразот“, порачува АХВ.

Агенцијата напоменува дека помалите, младите и болните или повредени животни се категории на кои треба да се посвети посебно внимание.

„Повеќето видови животни релативно добро ги поднесуваат ниските температури но, при појава на екстремен студ проследен со силен ветер, интензивни врнежи и наноси на снег, препораките треба да се земат предвид“, подвлекува АХВ.