Промените во системот за греење ќе ги чини Германците 9 милијарди евра годишно

Германците ќе треба да инвестираат повеќе од девет милијарди евра годишно за да се префрлат на обновливи системи за греење до 2028 година, објави во понеделникот германското Министерство за економија.

Оваа сума ќе се надомести со повратот од заштедите на трошоците за енергија, проценети на 11 милијарди евра во текот на 18-годишниот век на траење. Проценетите заштеди се пресметуваат врз основа на очекуваното зголемување на цените на нафтата и природниот гас, се вели во предлог-законот на Министерството.

Новиот закон треба да означи постепен крај на системите за греење на просторот со нафта и гас за греење во Германија. Од 2024 година, 65 отсто од новоинсталираните системи мора да се напојуваат од обновливи извори на енергија.

Министерството има за цел да инсталира топлински пумпи, соларна енергија или хибридни системи кои комбинираат топлински пумпи со гас. Хибридните системи би биле составени од топлински пумпи кои би го обезбедувале основното снабдување, а гасот би се дополнувал во студените денови.

Постојните системи за греење со нафта и гас може да продолжат да работат и да се поправаат доколку е потребно.

Во случај на неисправност на системот за греење, греењето на гас може да се инсталира три години. Доколку се планира системот да се приклучи на парно греење, тоа би можело да се продолжи на 10 години.

Се планираат и државни субвенции, но износите се уште не се познати. Постојните субвенции треба да се прилагодат за да се ублажи инвестицијата. Исто така, ќе продолжи да има даночни попусти за сопствениците на имот што ќе инсталираат нови енергетски системи.