Просечната плата во август изнесувала 22,294 денари

плата

Зголемувањето се должи, пред сѐ, на повисоката просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: градежништво, за 10,1 процент, административни и помошни услужни дејности, за 6,6 проценти и преработувачка индустрија за 4,3 проценти.

Намалување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е  регистрирано во секторите: информации и комуникации за три проценти, преработувачка индустрија  за 2,2 проценти и трговија на големо и трговија на мало и поправка на моторни возила и мотоцикли  за 0,9 проценти.

Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во август годинава изнесувала 32.789 денари, а 1,2 процента од вработените во  Македонија не примиле плата.