РСБСП: 125 загинати во сообраќајки во 2020 година

Сообраќајните незгоди се сериозен општествен проблем на сите современи општества вклучително и на Македонија. Динамиката на живеење и континуираниот раст на бројот на возачи и бројот на возила придонесува за раст на бројот на загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди на светско ниво.

Според статистиката на СЗО годишно на светско ниво околу 1,3 милиони лица го губат животот во сообраќајни незгоди, а околу 50 милиони се повредени во сообраќајни незгоди.

Состојби со безбедноста на патниот сообраќај во РСМ за периодот 2010-2020 – објавени од РСБСП.

Согласно наведеното може да се заклучи дека безбедноста на сообраќајот на патиштата во Македонија бележи тренд на подобрување.

Ако се земе во предвид фактот дека во периодот од 2002 до 2020 година бројот на возила во државата се зголеми за повеќе од двојно и од 250 000 регистрирани возила, бројката на возила се зголеми на околу 550 000 регистрирани возила, а бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди во 2002 година изнесувал 176 , а во 2020 – 125 загинати лица, тогаш може да се заклучи дека безбедноста во патниот сообраќај бележи тренд на подобрување, но сепак сеуште не е постигнато посакуваното ниво на безбедност на патниот сообраќај.

Во Македонија во 2020 година, 125 лица го загубија животот во сообраќајни незгоди. Ако се тргне од претпоставка дека Северна Македонија има 2.000.000 жители, тоа значи дека РСМ во 2020 година, има 6.25 загинати лица во сообраќајни незгоди на 100 000 жители.

Просекот на земјите членки на Европската унија е 5 загинати лица на 100 000 жители. Притоа важно е да се напомене дека, со исклучок на скандинавските земји кои имаат по 3 загинати лица на 100 000 жители, голем дел од земјите членки на унијата имаат исто или слично ниво на безбедност на сообраќајот на патиштата како Македонија, а некои дури се и понебезбедни.

Ако како индикатор се земе бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди на 100 000 жители, со исклучок на Словенија, која покажува повисоко ниво на безбедност на патниот сообраќај, Македонија покажува повисоко ниво на безбедност на патниот сообраќај во однос на сите останати земји во регионот.

Статистиката за 2020 година покажува дека во 2020 година 125 лица загинале во сообраќајни незгоди, од кои 57 во населено место, и 68 надвор од населено место. Од загинатите, 20 се пешаци, 18 се мотоциклисти, 5 велосипедисти, 6 возачи на трактор, итн. Според возраста на загинатите лица, најмногу- 41 лице се на возраст од 41-54 години, 3 лица на возраст до 14 години и 7 лица на возраст од 15 до 19 години, итн.

По месеци, најмногу загинати има во август – 19 и јули – 17, а најмалку во март, 5 загинати лица во сообраќајни незгоди. Недела со 28 и Сабота со 21 жртва се најнебезбедни денови а Вторник со 13 жртви е најбезбеден ден. Најкритичен во 2020 година се покажа периодот од 13.00 до 14.00 часот , со 12 загинати лица во сообраќајни незгоди.

Секој загубен човечки живот во сообраќајна незгода е огромна загуба за семејството и општеството, затоа РСБСП со апел до сите учесници во сообраќајот: Уживајте во убавините на животот и не дозволувајте да бидете дел од црната статистика. Вие, односно Вашиот живот, не е обична бројка. Бидете внимателни и одговорни во сообраќајот и бидете позитивен пример за сите останати учесници во сообраќајот, велат од РСБСП.