ТОП,Македонија

РСБСП: Казна од 45 евра ако возите без зимска опрема

РСБСП: Казна од 45 евра ако возите без зимска опрема

Полициски службеник, според законските одредби, ќе му нареди на возачот да го прекине натамошното движење на возилото ако не постапи според сообраќајниот знак за задолжително носење и употреба на зимска опрема.

Исто така, полициски службеник може да му нареди на возач да го прекине натамошното движење и тогаш кога не постои сообраќаен знак за задолжително носење зимска опрема, ако зимските услови на патот не овозможуваат непречено и безбедно одвивање на сообраќајот, односно полицискиот службеник може да му нареди на возач задолжително да ја постави зимската опрема на возилото.

Обврската за задолжително носење зимска опрема во возилата почна да важи од 15 ноември 2016 година, а ќе трае до 15 март 2017 година.