марк руте

Руте: Европа има шест до осум недели за да ја реши бегалската криза