Шведска е земја на непушачи, а Македонија лидер во Европа

Шведска е на пат да стане првата земја на непушачи.

Со околу пет проценти од луѓето кои пушат цигари секој ден, Шведска е на пат да стане првата држава ма непушачи во Европа. Шведска има најниска стапка на болести поврзани со пушењето и 41 процент помала стапка на смртност од тумори предизвикани по овој пат, во споредба со земјите од ЕУ.

Истражувањата на Тобако Атлас од 2019 година вели дека во Македонија граѓаните пушеле околу 2.515 цигари годишно, што ја прави земјата прва во Европа по број на испушени цигари. На второ место е и Бугарија, каде бројот на цигари изнесува 2.495, а потоа и Белорусија со испушени 2.432 цигари.