Службата за поддршка на азил се трансформира во Агенција за азил на ЕУ

Европската служба за поддршка на азил (ЕАСО) ќе се трансформира во Агенција за азил на ЕУ, што ќе помогне процедурите за азил во земјите-членки да бидат подобри, единствени и побрзи.

Договор за трансформацијата, клучна иницијатива во Новиот пакт и за миграција и за азил, беше постигнат денеска меѓу Европскиот парламент и Советот, соопшти ЕК.

Експерти на агенцијата (околу 500) ќе обезбедат поефикасна поддршка на националните системи за азил со што целокупниот систем на ЕУ за управување со миграцијата ќе биде пофлексибилен и одржлив.

Потпретседателот на ЕК за унапредување на европскиот начин на живот, Маргаритис Схинас потсети дека во септември ЕК го претставила предлогот за пактот на ЕУ за миграција и азил со цел создавање кохерентен европски систем за азил што работи добро. Тој додаде дека договорот меѓу ЕП и Советот претставува прв значаен чекор во таа насока.

„Агенцијата за азил ќе направи опиплива разлика во постапките за азил, ќе ја подобри заштитата на лицата и ќе пополни ’празнини’ заради поголема конвергенција помеѓу системите за азил на членките“, рече Схинас.

Европскиот комесар за внатрешни работи Илва Јохансон рече дека на ЕУ и треба одлуките за азил да бидат донесени побрзо и поправедно и да бидат со ист квалитет низ цела ЕУ.