Советот за радиодифузија станува Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Oд денеска на сила стапуваат Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми. Со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот за радиодифузија на Македонија преминува во Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Сите информации за работењето на Агенцијата може да се најдат на нејзината веб страница www.avmu.mk. Телефонските броеви, адресата и седиштето остануваат исти.