Трпески: Гужвите во Катастарот се минато

трпески

Ова го истакна директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпески, во емисијата „Во фокус“ на регионалната К 3 телевизија.

Трпески вели дека благодарение на заложбите на Владата, со Катастарот се поврзани сите нотарски канцеларии, сите општини, извршители и проценители како и сите државни органи. -Катастарот веќе 3 години работи исклучиво по електронски пат.

Во продолжение погледнете го целото интервју.