Виктор Панчевски е нов в.д. директор на ЈП „Водовод и Канализација“

На местото нов в.д. директор на ЈП „Водовод и Канализација“ е назначен Виктор Панчевски, информираат од Град Скопје.

„Панчевски доаѓа на позицијата како професионалец од јавното претпријатие Паркови и зеленила, со силна биографија кој значително може да придонесе во унапредување на работата на јавното претпријатие.

Во наредниот период ЈП Водовод и Канализација, реализира сериозни проекти за кои неопходен е нов начин на менаџирање со претпријатието“, велат од оваа институција.