Во пожарите во Македонија изгореле 442.074 метри кубни дрвна маса

Владата на седницата во вторникот го разгледа извештајот на Јавното претпријатие „Национални шуми“ за штетите од пожарите заклучно до 15 август во кој се констатира дека од вкупно зафатените 9.907 хектари, 8.803 отпаѓаат на површини со шуми или завршиле во шуми, при што изгореле 442.074 метри кубни дрвна маса.

Согласно оваа информација, Владата го задолжи ЈП „Национални шуми“ да донесе програма за пошумување со план за активности уште во текот на оваа есен.

Дополнително, Владата го задолжи ова јавно претпријатие целокупната количина опожарена дрвна маса како последица од пожарите да остане во сопственост и со неа целосно да стопанисува ЈП „Национални шуми“.