Врнежите не ги променија значително нивоата на реките

13

И покрај врнежите, водостоите на некои од реките во земјава се уште се преполовени. Двојно пониски од просекот за ноември се Струмица кај Ново Село, Црн Дрим кај Ложани и на Крива Река кај Крива Паланка.

Од просекот отстапуваат и Треска кај Македонски Брод, Пчиња кај Пелинце и Катлановска Бања, Вардар кај Демир Капија и Велес, како и Брегалница кај Штип.

Нешто повеќе од четири пати е зголемено нивото на Сатеска кај Ботун, а покачување на водостоите има и на Вардар кај Јегуновце и Скопје.

И кај езерата се регистрирани промени на нивоата. Дојранското е зголемено, додека Преспанското и Охридското бележат извесни намалувања.

Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.