Заклетва на питомци и промоција на потпоручници на Воената академија

Во воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ денеска ќе биде промоворана 15. генерација на потпоручници, а заклетва ќе даде 19. генерација питомци.

На свеченоста ќе се обрати министерот за одбрана Зоран Јолевски, а ќе присуствува и началникот на Генералштабот на АРМ, генерал-потполковник Методија Величковски. Обраќање ќе има и деканот на Воената академија, полковник Орце Поповски.

Свечена заклетва ќе дадат 37 студенти питомци и 9 студенти. Од студентите-питомци на Воената академија, 29 се од Република Македонија (10 од женскиот пол), 3 од Босна и Херцеговина, 3 од Црна Гора (сите од женскиот пол) и 2 од Косово.

Во потпоручници ќе бидат промовирани 35 студенти питомци. Од нив 31 се од Република Македонија (8 припаднички на женскиот пол) и 4 од Црна Гора.