Заклетва на питомци во касарната „Гоце Делчев“

Студентите од првиот циклус студии во учебната 2014/2015 и слушателите на стручно оспососбување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ денеска ќе дадат свечена заклетва.

Заклетвата ќе се одржи во касарната „Гоце Делчев“ во Скопје.