Македонија,Економија

Македонија старее - Итни реформи во пензискиот систем, препорачува ММФ Зголемување на старосната граница за пензионирање

Зголемување на старосната граница за пензионирање

Старосната граница за пензионирање во Македонија е пониска отколку што е просекот во Европа, пишува Меѓународниот монетарен фонд во препораките за економијата на земјава. Според ММФ, границата за одење во пензија мора де се помести, односно вработените да се пензионираат постари, но исто така и да се направат измени на законите кои овозможуваат порано пензионирање.

ММФ предупредува дека стапката на неврабоенста во Македонија од 23 отсто, е меѓу највисоките во Европа, па затоа препорачува реформи во образованието бидејќи невработените се главно неквалификувани.

Македонија има најниска стапка во Европа, на жени во работната сила, дополнува ММФ.