Македонија

МОН: Конкурс за доделување на 20 целосни стипендии за додипломски студии од областа на инженерските и земјоделските науки во Унгарија

МОН: Конкурс за доделување на 20 целосни стипендии за додипломски студии од областа на инженерските и земјоделските науки во  Унгарија

Министерството за образование и наука ги известува сите заинтересирани дека е објавен Конкурс за доделување на 20 целосни стипендии за македонски државјани за додипломски студии од областа на инженерските и земјоделските науки во Република Унгарија, кој е во согласност со потпишаната „Работна програма за образовна и научна соработка помеѓу Македонија и Унгарија“, во рамките на програмата „Stipendium Hungaricum“.

Програмата „Stipendium Hungaricum“ е основана од страна на Владата на Унгарија во 2013 година. Унгарија преку Одборот за стипендии на унгарскиот институт Balassi нуди стипендии за странски државјани заинтересирани за додипломски, постдипломски или докторски студии во акредитирани високообразовни институции во Унгарија за општествени или технички науки.

За прием на избраната виоскообразовна институција се полага приемен испит. Доколку наставата се реализира на странски јазик, кандидатот треба да го знае дадениот јазик на нивото потребно од страна на домашниот институт. Доколку наставата се реализира на унгарски јазик, кандидатите ќе учествуваат во подготвителна настава во период од една година обезбедена од страна на Balassi Институтот пред да започнат со своите студии.

Потребни документи за аплицирање се: Формулар за аплицирање, кратка биографија, писмо за изразување на интерес, сертификат за познавање на англиски јазик, доказ за завршен степен на образование, копија од пасош, лекарско уверение и лична изјава.

Заинтересираните кандидати апликацијата за стипендија и потребните документи треба да ги достават до  Министерството за образование и наука на адреса ул. Св. Кирил и Методиј  бр.54, 1000 Скопје.

Апликацијата за стипендија може да се преземе на веб страната на Министерството за образование и наука.