За нас

Нетпрес е приватна независна новинска агенција, формирана во јануари 2007 година.

Нетпрес го користи интернет како медиум и на својата страница бесплатно објавува вести.

Целта нa Нетпрес е да објавува информации точно и брзо за случувањата во Македонија, за што има сопствен новинарски тим и мрежа од дописници.

Вестите од светот Нетпрес ги реемитува и за тоа има склучено договори со неколку новински агенции и телевизиски куќи.

Вестите на интернет страницата на Нетпрес се објавуваат на македонски јазик и неговото кирилично писмо.

Директор: Лидија Станчевска

Главен и одговорен уредник: Дејан Николовски

Правен застапник на Новинската интернет агенција Нетпрес е адвокатската канцеларија „Апостолски“ од Скопје.
Булевар „Кочо Рацин“ број 14, локација 6, 1000 Скопје, Македонија
Т: +389 2 310 9684 | Ф: +389 2 311 0617 | E: [email protected] | W: apostolski.com.mk