Импресум

Издавач: ЛД Пресс Медиа

Контакт: улица Елисие Поповски Марко број 4 локал 3 1000 Скопје, МАКЕДОНИЈА

02 3179 787 / 070 276 914

netpress@netpress.com.mk

Директор: Лидија Станчевска Кумева

lidija@netpress.com.mk

Главен и Одговорен уредник: Дејан Николовски

dejan@netpress.com.mk

Редакција:

Гордана Ваљакова Милошевска

gordana@netpress.com.mk

Венцо Донев

venco@netpress.com.mk

Серјожа Неделковски

serjoza@netpress.com.mk

Маја Томиќ

maja@netpress.com.mk

 

Соработници/колумнисти:

Маја Кадиевска Војновиќ

Ѓорѓи Илиевски

Зоран Николовски

Виктор Грозданов

 

Забелешка: Ставовите изразени во рубриката Колумни се лични ставови на авторот и тие не мора нужно да ја одразуваат уредувачката политика на НетПрес