Импресум

Издавач: ЛД Пресс Медиа

Контакт: улица Елисие Поповски Марко број 4 локал 3 1000 Скопје, МАКЕДОНИЈА

02 3179 787 / 070 276 914

[email protected]

Директор: Лидија Станчевска Кумева

[email protected]

Главен и Одговорен уредник: Дејан Николовски

[email protected]

Редакција:

Гордана Ваљакова Милошевска

[email protected]

Маја Томиќ

[email protected]

Венцо Донев

[email protected]

Серјожа Неделковски

[email protected]

 

Соработници/колумнисти:

Јанко Илкоски

Страшо Ангеловски

Александар Нацев

професор Звонимир Јанкуловски

 

Забелешка: Ставовите изразени во рубриката колумни се лични ставови на авторот и тие не мора нужно да ја одразуваат уредувачката политика