Македонија

По големото невреме, пола Македонија под вода

По големото невреме, пола Македонија под вода

Република Македонија во текот на вчерашниот ден беше погодена од големо невреме, кое нанесе штета во голем дел од општините во земјата.

Ова е целосен извештај за штетата, прекините на електрична енергија и проодноста на патиштата низ погодените општини, кој го пренесува Дирекцијата за заштита и спасување.

ГЕВГЕЛИЈА

Патниот правец за с. Милетково – с. Миравци е во прекин и се поплавени земјоделски површини
Излеана е река Зуица и река Петрушка
прооден е патниот правец за с. Моин
Водата се повлекува

КРИВА ПАЛАНКА

Зголемено е нивото на Крива Река, надојдени пороите во суводолиците и во 16.00 часот било 95 см.
Од ЕЛС ангажиран скип и 5 луѓе одрони има на повеќе места.
Селата Огут и Нарав се отсечени ( патот е непреоден )
Село Дренак нема струја
Загрозена е една куќа во Кр. Паланка од Дурачка река – куќата е заштитена со заштитен насип
Од ЕЛС се формирани 4 групи за извидување на теренот.
Во општина Ранковце излеана е Крива Река и поплавени се земјоделски површини.
Водата се повлекува

КУМАНОВО

Зголемено е нивото на р. Пчиња повеќе од 50см и постојано се зголемува заради врнежите од дожд во Србија.
ЕЛС има ангажирано една машина за интервенција на теренот
Поплавен е Меморијалниот Центар АСНОМ и дадени се 3000 вреќи од ДЗС
Крива Река кај Јачинце и Довезенце е зголемено ниво и има поплавени викендици и земјоделски површини
Водата е повлекува

ПРОБИШТИП

На регионалниот пат Киселица – Злетово настанато е клизиште во должина од 15 м. Македонија Пат е излезена на терен а во моментов сообраќајниот пат на овој патен правец е во прекин.
На регионалниот пат Пробиштип – Св. Николе кај мостот на с. Петришино излеана е реката Киселицва во должина од околу 15 каде сообраќајот се одвива отежнато
На Злетовска река подигнато е нивото на водата но и на критичните места се уште нема опасност од нејзино излевање
Во моментот е прекинат сообраќајот кон селата Драч и Бунеш урнат е дел од патот кој се поврзува со мостот кај селото Ратавица. Локалната самоуправа презема мерки времено санирање на настанатата состојба – ќе се прави импровизиран мост за премин на луѓе.

Водата се повлекува

РАДОВИШ

Реката Сушица во долниот дел на градот Радовиш има поплавено дваесетина стопански објекти
Нивото на Радовишка река во градот е многу високо по обилните врнежи од дожд и град, но се уште не е излеана.
Во Општина Конче двете реки (Конечка и Крива Лакавица) се надојдени и во долниот тек под селото Конче се прелева на мостот и патниот правец не е прооден.
ЕЛС презема мерки со сопствена механизација за санирање на состојбата.
Општина Конче ќе достави барање за ангажирање на утоварна лопата и еден камион од ДЗС.
Утре почнува да работи утоварна лопата и камион од ДЗС
Водата се повлекува

КОЧАНИ

Од водите на Кочанска река постои опасност да се излее кај селото Подлог со што ги загрозува оранжериите на фирмата Зелена куќа. ( прекопан пат и заштитени се оранжериите )
Ободниот канал е излеан кај село Бање – водата се излева по земјоделските површини и не прави некој поголем проблем.
Во м.в. Белско маало во Кочани има надојдено суводолица и носејки кал и камења ги има наполнето шахтите и водата прави проблем по улиците и дворовите. Ангажирани се вработени од ЈП Водовод.
Водата се повлекува и нема потреба од ангажирање на механизација од ДЗС.

НЕГОТИНО

ЕЛС-Демир Капија – нивото на реката Бошавица е многу големо и има вода по улиците Партизанска и ул.Тиквешка. Се работи со механизација за да се врати водата во коритото.
Во Специјалниот завод Демир Капија биле поплавени подрумските простории каде што со пумпа од ТППЕ-Неготино се исрцрпи водата.
мостот ( пропуст со една цевка ) меѓу селото Војшанци и селото Бистренци го однела вода и на неколку куќи биле поплавени подрумите.
Водата се повлекува

ШТИП

реката Отиња има зголемено ниво и е интервенирано од ЕЛС со поставување на вреќи со песок на кривината кај Црквата.
Реката Лакавица е излеана по земјоделски површини .
Нивото на река Брегалница е на максимално ниво и има излевања на некои места.
Браната Мантово се излева околу 80 лит/сек преку круната на браната и има поплавено земјоделски површини.
Во општина Карбинци се има излеано Козјачка река и има оштетувања на патниот правец .
ДЗС активира градежна Машина Багер за правење на одбрамбени насипи и расчистување.
Водата се повлекува

Напомена: Состојбата е стабилна и водата се повлекува

Во периодот до 22:00 часот според податоците од подрачните одделенија на Дирекцијата за заштита и спасување водите се повлекуваат во своите корита и состојбата се стабилизира – нема нови излевања. Преку дирекцијата се ангажирани градежни машини за справување со непогодите – во Штип градежна Машина Багер за правење на одбранбени насипи и расчистување, во Радовиш утоварна лопата и камион.

Дирекцијата за заштита и спасување преку своите подрачни одделенија ја следи состојбата во републиката, со постојан контакт со локалната самоуправа и е подготвена да во случај да има потреба активира дополнителна механизација за отстранување на последиците од врнежите.