Скопје десетти најзагаден град во светот

Податоците на веб-страницата „Ај-Кју Ер“, покажуваат дека Скопје утрово се најде на десеттото место на најзагадени градови во свет, со индекс 165.

И додека со денови Скопје го држи високото место на листата најзагадени градови во светот, Министерството за животна средина вчера информираше дека е прекинат прагот на алармирање за високо загадување на воздухот во Скопје и Струмица.

Согласно податоците од Државниот автоматски мониторинг систем на ден 04.01.2024, среднодневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање од 150 mg/m3 и епизодата со надминување на прагот на алармирање за РМ10 честички е прекината во Скопје и Струмица, велат од МЖСПП.