Здравата уста е здраво тело

Секоја година на 20 Март светот се обединува за подигнување на свесноста за важноста на оралното здравје. Оралните болести ги погодуваат не само поединците, туку и здравствените системи и економии насекаде во светот. Целта на Светскиот ден на оралното здравје е да ги наоружа луѓето со знаење, алатки и доверба за добро орално здравје.

Оралните болести се главна здравствена грижа во многу земји и имаат негативно влијание врз квалитетот на живот. Оралните болести водат кон болка и непријатност, социјална изолација, намалена самодоверба и останати сериозни здравствени проблеми. Но нема потреба за грижа- најголемиот дел од оралните состојби можат да се превенираат и да се третираат во рана фаза.

Правилната орална нега е есенцијална за здрави заби и непца, а таа вклучува секојдневно четкање на забите и редовни посети на стоматолог. Само на тој начин ќе имате здрава и убава насмевка и добро орално здравје. Еве неколку совети за правилна орална нега уште од најмала возраст.

Прочитајте го целиот текст овде