Македонија

Во октомври нето плата 22.213 денари

Во октомври нето плата 22.213 денари

Државниот завод за статистика денеска соопшти дека просечната месечна исплатена нето плата по вработен во октомври годинава изнесувала 22.213 денари.

Ова е зголемување за 2,3 отсто во однос на истиот месец минатата година.

Зголемувањето на нето платата се должи, пред се, на зголемувањето во секторите: Уметност, забава и рекреација (34.2%), Административни и помошни услужни дејности (9,3 отсо) и Други услужни дејности (8,3 проценти).

Зголемување на просечната месечна нето плата во однос на септември годинава е забележано и во секторите: Градежништво (3,6 отсто), Рударство и вадење на камен (3,6 отсто) и Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли (3,1 отсто).

Бруто платата во октомври годинава била 32.597 денари што е  или 2,4 отсто повеќе од октомври 2014-та.

Во октомври 2015 година, 1,2 отсто од вработените во Македонија не примиле плата.