Магазин

ФОТО: Неверојатни 3Д цртежи на француските улици

ФОТО: Неверојатни 3Д цртежи на француските улици

Францускиот уметник кој работи под името Лавалет на згради, плочници,  ходници и други места и објекти слика  иновативни цртежи. Од минатата година, благодарени на неговата  извонредна работа го привлече вниманието на јавноста и медиумите. Неговите цртежи изгледаат три-димензионални и како да комуницираат со минувачите.

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art

Fun Site Specific Wheatpastes on the Streets of France by Lavalet wheatpaste street art